انواع BPDU ها در سوییچ

BPDU Guard یک ویژگی می باشد که باعث می شود اگر در یک Interface ، BPDU Guard دریافت شود آن Interface بلا فاصله به وضعیت Error Disable برود.

قضیه به این صورت است که یسری Interface ها در Switch وجود دارد که این Interface ها قرار نیست به Switch دیگری متصل شود و فقط به Client ها متصل خواهد شد .

ممکن است یک Device به یک Switch وصل شده باشد که باعث شود مشکلانی برای شبکه ما بوجود آورد ، می خواهیم اگر Switch ما روی آن Interface ، اگر BPDU دریافت کرد بلافاصله Switch آنInterface را به وضعیت Error Disableببرد. برای انجام این کار روی آن Interface، BPDU Guard را فعال می کنیم.

نکته : در آن Interface که Portfast فعال شده است BPDU Guard را هم فعال می کنیم که اگر چنین وضعیتی پیش امد آن Interface را بلافاصله Disable کند.

Switch>enable

Switch#configure terminal

Switch(config)#spanning-tree portfast bpduguard default

Switch(config)#exit

Switch#show spanning-tree

summary totals

BPDU Filter

تنها ویژگی که Spanning-tree را روی یک Interface ، Disable خواهد کرد BPDU Filter می باشد.

(کارش Filter کردن Packet های BPDU ها می باشد و اجازه ردوبدل کردن BPDU ها را نخواهد داد )

استفاده از BPDU Filter خیلی توصیه نمی شود چون باعث بوجود امدن Loop در شبکه خواهد شد

( معمولا بر روی Interface های Client راه اندازی می شود )

Switch>enable

Switch#configure terminal

Switch(config)#spanning-tree portfast bpduFilter default

Switch(config)#exit