رهبران آلفابت، مایکروسافت، اینتل و کوالکام در فهرست ۳۰ مدیر عامل با بیشترین دستمزد

به نقل ازدیجیاتوبدون شک مدیران عامل شرکت‌هایی که در لیست «اس‌اندپی۵۰۰»قرار دارند از درآمد بسیار خوبی برخوردار هستند اما این دستمزدها گاهی به حدی زیادی است که نسبت به درآمد میانگین کارکنان آن شرکت یا حتی از دید سهامداران بیش از حد به نظر می‌رسد.اخیرا بنیاد غیر انتفاعی«As You Sow» برای بررسی این مساله فهرستی از۱۰۰مدیرعامل رامنتشر کردهکه در مقایسه با کارکنان بیشترین حقوق را از شرکت‌های خود دریافت می‌کنند.

این مطالعه سه عامل اصلی را در نظر گرفته است. مقدار دستمزد اضافه‌ای که مدیرعامل نسبت به عملکرد و پرداخت شرکت در گذشته دریافت می‌کند،تعداد سهام‌دارانی که علیه بسته‌های حقوق و دستمزد مدیرعامل رای داده‌اند و در نهایت مقایسه دستمزد مدیر عامل با متوسط حقوق کارمندان شرکت.

.jpg

بر اساس نتایج این بررسی به طور تصادفی بالاترین حقوق متعلق به مدیرعاملی است که بیشترین مقدار اضافه پرداخت را هم داردساندار پیچای مدیرعاملگوگلوآلفابتحدود۲۸۰میلیون دلار دستمزد دریافت می‌کند. با این وجود که میانگین حقوق و دستمزد کارگران آلفابت۲۵۸هزار دلار است می‌توان نتیجه گرفت مدیرعامل این شرکت۱۰۸۵برابر بیشتر از میانگین پرداختی کارمندان حقوق دریافت می‌کند. این گزارش درآمد مازاد پیچای را۲۶۶میلیون دلار محاسبه می‌کند.

مایکروسافت نیز به عنوان یکی دیگر از غول های فناوری در رتبه۲۴این لیست قرار دارد.ساتیا نادلارئیس مایکروسافت،۴۲میلیوندلار درآمد دارد. بنابراین گزارش، درآمد اضافی نادلا۲۷میلیون دلار است. از آنجا میانگین حقوق کارمندان مایکروسافت۱۷۲هزار دلار است می‌توان نتیجه گرفت نسبت حقوق مدیر عامل به کارمندان در مایکروسافت۲۴۹به یک است.

رسانه‌های‌ اجتماعی بسیار زیادی در «سیلیکون ولی» فعالیت دارند اما تنها فیسبوک در این لیست حضور دارد. «مارک زاکربرگ»مدیر عامل فیسبوک،در جایگاه۷۳این لیست قرار دارد. او حدود۲۳میلیون دلار دستمزد دارد که طبق این گزارش، بیش از۹میلیون درآمد مازاد به او تعلق می‌گیرد.متوسط حقوق و دستمزد کارمندان فیسبوک۲۴۷هزار دلار است. بنابراین نسبت حقوق زاکربرگ به کارمندان این شرکت۹۴به یک است.

-کوالکام.jpg

بر اساس این گزارش لیست پردرآمدترین مدیران‌عامل‌ شرکت‌های حوزه تکنولوژی به شرح زیر است:

 • رید هستینگز - مدیرعاملنتفلیکس
 • حقوق ماهیانه:۳۸میلیون دلار
 • مازاد:۲۳میلیون دلار
 • میانگین حقوق و دستمزد کارمندان:۲۰۲هزار دلار
 • رندال ال. استفنسون - مدیرعاملشرکت ای‌تی اند تی
 • حقوق ماهیانه:۳۲میلیون دلار
 • مازاد:۱۹میلیون دلار
 • میانگین حقوق و دستمزد کارمندان:۹۸هزار دلار
 • ساتیا نادلا - مدیرعامل مایکروسافت
 • حقوق ماهیانه:۴۲میلیون دلار
 • مازاد:۲۷میلیون دلار
 • میانگین حقوق و دستمزد کارمندان:۱۷۲هزار دلار
 • استیون مولنکاف - مدیر ارشد اجرایی کوالکام
 • حقوق ماهیانه:۲۳میلیون دلار
 • مازاد:۹میلیون دلار
 • میانگین حقوق و دستمزد کارمندان:۹۰هزار دلار
 • رابرت سوان - اینتل
 • حقوق ماهیانه:۶۶میلیون دلار
 • مازاد:۵۳میلیون دلار
 • میانگین حقوق و دستمزد کارمندان:۹۶هزار دلار
 • ساندار پیچای - آلفابت
 • حقوق ماهیانه:۲۸۰میلیون دلار
 • مازاد:۲۶۶میلیون دلار
 • میانگین حقوق و دستمزد کارمندان:۲۵۸هزار دلار

-آلفابت.jpg

 • طبق این گزارش، عملکرد شرکت‌هایی که به طور مداوم در این لیست حضور دارند، نسبت به شرکت‌های دیگر از وضعیت بسیار بدتری برخوردار هستند. از سال۲۰۱۵این گزارش به صورت سالانه اعلام می‌شود و۹مدیرعامل هر سال در این لیست دیده می‌شوند که بالغ بر۲میلیارد دلار درآمد کسب کرده‌اند. با این حال، این۹شرکت نسبت‌ به شرکت‌هایی که هرگز در این لیست دیده نشده‌اند ازبازده سالانه کمتری برای سهامداران برخوردار هستند.

  پرداخت اضافی و مداوم به مدیران عامل این شرکت‌ها دغدغه‌های مختلفی را در پی دارد.مسئولیت ضعیف، ضعف حاکمیت و عدم نگرانی برای منافع سهامداران می‌تواند از جمله این دغدغه‌ها باشد. با این حال،طبق گفته «روزانا لندیس ویور» نویسنده این گزارش سهامداران بیشتری در حال جمع‌آوری رای علیه حقوق و دستمزدهای سنگین مدیران‌عامل هستند و این روند به زودی تغییر پیدا خواهد کرد.