امکان استفاده از والپیپر مستقل برای هر چت به واتس‌اپ اضافه شد


واتس‌اپ همیشه کاربران خود را با عرضه به‌روزرسانی‌جدید غافلگیر می‌کند. در جدیدترین به‌روزرسانی واتس‌اپ کاربران می‌توانند برای هر چت یک والپیپر مخصوص در نظر بگیرند؛ قبلا می‌شد یک والپیپر را برای همه چت‌ها انتخاب کرد. این ویژگی از نظر ظاهری مورد توجه کاربران قرار خواهد گرفت. با این ویژگیمی‌توانید برای اشخاصی که دوست دارید، والپیپر اختصاصی در نظر بگیرید.

واتس‌اپ همیشه کاربران خود را با عرضه به‌روزرسانی‌جدید غافلگیر می‌کند. در جدیدترین به‌روزرسانی واتس‌اپ کاربران می‌توانند برای هر چت یک والپیپر مخصوص در نظر بگیرند؛ قبلا می‌شد یک والپیپر را برای همه چت‌ها انتخاب کرد. این ویژگی از نظر ظاهری مورد توجه کاربران قرار خواهد گرفت. با این ویژگیمی‌توانید برای اشخاصی که دوست دارید، والپیپر اختصاصی در نظر بگیرید.