شرکت CISCO سه سطح از مدارک را جهت متخصصین IT در نظر گرفته آشنائی (Associate)، متخصص (professional)، سطح مهارت عالی (Expert) که دارای ابعاد متفاوتی برای بر آوردن نیاز و تقاضای افراد مختلف است.

سطوح مختلف و متنوعی در مدارک CISCO موجود است. اخذ مدرک از CISCO بسیار ارزشمند است و ارزش و اعتبار والائی برای متخصصین شبکه، مدیران آن ها و شرکت هایی که این متخصصان را استخدام نموده اند، دارند. اولین سطح آموزشی برای تمامی شاخه های سیسکو Entry Level می باشد. کد آزمون جدید کمپانی سیسکو با عنوان 125-200 CCNA آزمونی مرکب و مرتبط با اصول مسیربابی و سوئیچینگ گواهینامه سطح CCNA می باشد ، متقاضیان می توانند با کسب تسلط بر دستگاهها و تجهیزات متصل به شبکه سیسکو خود را برای شرکت در این آزمون ( CCNA ) آماده نمایند ، این آزمون مهارت و دانش مورد نیاز در فرد به منظور نصب ، بکارگیری و عیب یابی یک شبکه سازمانی شعبه ای در مقیاس کوچک تا متوسط مورد سنجش قرار می دهد.

Dimensions: 6″ x 9″
Pages: 576
Edition: 5th
Format: EPUB/PDF (convert)
List Price: $44.99
ISBN-10: 0-7897-5674-9
ISBN-13: 978-0-7897-5674-9

CCNA Routing and Switching 200-125 Exam Cram, Fifth Edition, is the perfect study guide to help you pass the Cisco 200-125 CCNA exam, providing coverage and practice questions for every exam topic. The book contains an extensive set of preparation tools, including topic overviews, ExamAlerts, CramSavers, CramQuizzes, chapter-ending review questions, author notes and tips, and an extensive glossary. The book also contains the extremely useful CramSheet tear-out: a collection of essential facts in an easy-to-review format. Complementing all these great study tools is the powerful Pearson Test Prep practice test software, complete with hundreds of exam-realistic practice questions. This assessment software offers you a wealth of customization options and reporting features, allowing you to test your knowledge in study mode should be.

Covers the critical information you’ll need to know to score higher on your CCNA exam!

Compare and contrast networking models including OSI and TCP/IP
Master subnetting in IPv4 u Understand important details of IPv6
Configure Layer 2 switches, including VLANs, trunks, STP, and Port Security
Deploy EtherChannel and switch stacking
Configure and verify Inter-VLAN routing
Configure, verify, and troubleshoot static and dynamic routing using OSPF, EIGRP, and RIPv2
Describe basic QoS concepts
Learn WAN topology and connectivity options and configure PPP, MLPPP, PPPoE, and GRE tunnel connectivity
Configure and verify single-homed branch connectivity using eBGP IPv4
Configure and verify key infrastructure services including DNS, DHCP, NTP, HSRP, and NAT
Configure Cisco device hardening and deploy access layer security, AAA, and ACLs
Learn how to manage Cisco infrastructure
Troubleshoot networks using key IOS tools
Understand network programmability concepts

 

 

دانلود سوالات و تمرین CCNA Routing and Switching 200-125 

Size : 33
password: wiki.ern-co.com