اسپلانک 7 یک نرم افزار جستجو، گزارش دهی و تجزیه و تحلیل برای داده ها و لاگ های ماشین می باشد، سازمان های زیادی نسبت به گذشته برای تصمیم گیری های آگاهانه در زمینه هایی مانند  فناوری اطلاعات، امنیت اطلاعات و اینترنت، جهت بررسی و آنالیز از نرم افزار اسپلانک استفاده می کنند.

در دو فصل اول کتاب، شما را با یک نصب ساده اسپلانک و ایجاد یه نمونه ساده داده جهت آنالیز که به نام Eventgen تعریف می شود، آشنا می شوید. همچنین در کتاب نکات اصلی اسپلانک 7، به نحوه ایجاد گزارش های مختلف، داشبورد ها و هشدارها و همچنین قابلیت Spline Pivot را برای مدل سازی داده ها برای کاربران، بررسی و آموزش داده می شود.

 

Book Details
ISBN 139781788839112
Paperback 220 pages
J-P Contreras, Erickson Delgado, Betsy Page Sigman
Packt Publishing
March 2018

Table of Contents
1: Splunk – Getting Started
2: Bringing in Data
3: Search Processing Language
4: Reporting, Alerts, and Search Optimization
5: Dynamic Dashboarding
6: Data Models and Pivot
7: HTTP Event Collector
8: Best Practices and Advanced Queries
9: Taking Splunk to the Organization

What You Will Learn
Install and configure Splunk for personal use
Store event data in Splunk indexes, classify events into sources, and add data fields
Learn essential Splunk Search Processing Language commands and best practices
Create powerful real-time or user-input dashboards
Be proactive by implementing alerts and scheduled reports
Tips from the Fez: Best practices using Splunk features and add-ons
Understand security and deployment considerations for taking Splunk to an organizational level

 

حجم : 9 مگابایت

دانلود کتاب