بنا به تعريف واژه‌نامه «وبستر» كارآفرين كسي است كه متعهد مي‌شود، مخاطره‌هاي يك فعاليت اقتصادي راسازماندهي، اداره و تقبل نمايد.

از نظر اقتصاددانان، كارآفرين كسي است كه منابع، نيروي كار، مواد و ساير دارايي‌ها را با هم تركيب مي‌كند تا ارزش آن‌ها را نسبت به قبل بيشتر نمايد.

روان‌شناسان معتقدند كارآفرين كسي است كه به وسيلة نيرو‌هاي شخصي خود به پيش مي‌رود، نيروهايي از قبيل نياز به كسب كردن يا رسيدن به چيزي، تجربه نمودن، انجام دادن يا شايد فرار از قدرت اختيار ديگران.

کارآفرینی چیست؟

فرایندی که اندیشه  را به کسب و کاری تبدیل کند و بتواند ارزش  اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تولید کند.

تعریف رابرت هيستريچ در مورد کارآفرینی به این شرح است: فرآيند كارآفريني خلق چيزي نو است كه توام با صرف وقت و تلاش بسيار و پذيرش خطرات مالي، روحي و اجتماعي براي بدست آوردن منابع مالي، رضايت بخش و استقلال است و نتيجه اين فرآيند از فعاليتهاي منظمي حاصل مي شود كه خلاقيت و نوآوري را به نيازمندي ها و فرصت هاي بازار پيوند مي دهد.

پيتر دراكر در این مورد می گوید: كارآفرين كسي است كه فعاليت اقتصادي كوچك و جديدي را با سرمايه خود شروع مي نمايد. كارآفرين ارزش ها را تغيير مي دهد و ماهيت آنها را دچار تحول مي نمايد.

از نظر ژوزف شومپیتر (پدر علم کارآفرینی)  نوآوري در هر يك از زمينه هاي ذيل كارآفريني محسوب مي شود:
-  ارائه كالاي جديد  
-  ارائه روشي جديد در فرآیند توليد
-  گشايش بازاري تازه
-  يافتن منابع جديد
-  ايجاد هرگونه تشكيلات جديد در صنعت
با توجه به تعاریف مختلف در خصوص مفهوم کارآفرینی، در نهایت می توان برای مفهوم کارآفرینی، به صورت فهرست وار عنوان زیر را بیان کرد:

*    فرآيند ‌ارزش‌آفريني
*    فرآيند ‌خلق ثروت
*    فرآيند تخريب خلاق
*    فرآيند خلق سازمان‌ جديد، روش‌ جديد يا محصول جديد
*    فرآيند ي است فراتر از شغل و حرفه بلكه يك شيوة زندگي است
*    ايجاد چيزي ارزشمند از هيچ

کارآفرین کیست؟

هرانسانی که در زندگی اقتصادی خود بتواند مسئولیت اجرای یک پروژه اقتصادی (طرح درآمدزا) را ضمن ساماندهی مجموعه خلاقیت‌ها و فرصت‌ها، همراه با سازماندهی منابع با تقبل ریسک و شکست بعهده گیرد کارآفرین نامیده می شود.

انواع کارآفرینی

کارآفرینی در مجموع به دو دسته فردی و گروهی تقسیم می‌شود که این تقسیم بندی می‌تواند شامل مفاهیم زیر باشد:

1-    كارآفريني آزاد( مستقل) :

Independent Entrepreneurship

  فرآیندي است كه كارآفرين طي مي‌كند تا فعاليت كارآفرينانه‌اي را به طور آزاد به ثمررساند.

2-    كارآفرين سازماني  :

Organizational Entrepreneurship

فرآيندي است كه كارآفرين طي مي‌كند تا فعاليت كارآفرينانه‌اي را در سازماني كه معمولاً سنتي و بوروكراتيك است به ثمررساند.

3-    كارآفريني شرکتی    :

Corporate Entrepreneurship

فرآيندي است كه سازمان طي مي‌كند تا همة كاركنان بتوانند در نقش كارآفرين انجام وظيفه كنند و تمام فعاليت‌هاي كارآفرينانة فردي و گروهي به طور مستمر، سريع، راحت در سازمان مركزي يا شركت تحت پوشش به‌ثمرمی رسند.

ویژگی‌های کارآفرینان

در این قسمت بایستی بگوییم که سن عامل بازدارنده‌ای برای شروع کارآفرینی نیست.   

در ادامه ویژگی‌های شخصیتی، روانشناختی، جمعیت شناختی و مهم‌ترین ویژگی کارآفرین سازمانی بیان خواهد شد.

1- ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینان

اهم این ویژگی‌ها به شرح زیر است:

      1- افراد مصمم، جستجوگر و ریسک پذیر
      2- دارای روحیه نیاز به موفقیت
      3- داشتن شعور استقلال طلبی ( از نظرشخصیتی و اقتصادی)
      4- برخورداری از  قدرت خود کنترلی و  پرهیز از پراکندگی  ذهن
      5- بردبار و دارای قدرت تحمل بالا در برابرناکامی و شکست
      6- شیفته آنچه که تصور می‌کند و باید انجام دهد        
      7- برخوداری از مقبولیت خوب اجتماعی و برخوداری از شخصیت جامع پذیر

2- ویژگی‌های روانشناختی کارآفرینان

کارآفرینان از لحاظ روانشناختی دارای ویژگی‌های متعددی هستند که مهم‌ترین آنها عبارتند از :

    #  خطر‌پذيري
    #  استقلال‌طلبي
    #  مركز كنترل دروني
    #  نياز به موفقيت و پيشرفت
    #  ايده‌پردازي و خلاقيت و نوآوري
    #  اعتماد به نفس
    #  تحمل ابهام
    #  پشتكار بالا
    #  آرمان‌گرايي و داشتن دورنما
    #  پيشقدم بودن
    #  اهل عمل و كار بودن
    #  نتيجه‌گرا
    #  كارآمد بودن
    #  چاره‌جويي
    #  بي‌صبري
    #  علاقه‌مندي به يادگيري
    #  رهبري

3- ویژگی‌های جمعیت شناختی کارآفرینان

    ^ تجربة كاري
    ^ نارضايتي از شغل قبلي
    ^ الگوي نقش
    ^ دوران كودكي
    ^ تحصيلات
    ^ سن
    ^ جايگاه اجتماعي

4-مهم‌ترین ویژگی‌های کارآفرین سازمانی

       -  تمركز بر نتايج
       -  اعتراض به وضع موجود
       -  اعتماد به سايركارمندان
       -  برانگيخته شدن به وسيله حل مساله و تصميم گيري عقلايي
       -  بلند همت و رقابتي
       -  شناسايي عوامل مخرب سيستم بوروكراتيك
       -  برطرف كننده تضادها
       -  درك سازمان بعنوان يك سيستم
       -  عامل انگيزشي براي خود و ديگران بوسيله تغيير و نوآوري

جهت اطلاع از دوره های مالی و کسب کار اینجا کلیک کنید.