یکی از مشکلاتی که خودم باهاش برخورد داشتم ارور 503 service unavailable در vSphere بود، یعنی زمانی که ماشین مجازی را روشن کردم دیگه امکان اتصال به آن را نداشتم و ممکن شما هم یکی از پیغام های زیر را مثل من دریافت کرده باشید.

503 Service Unavailable (Failed to connect to endpoint: [N7Vmacore4Http20NamedPipeServiceSpecE:0x7f009c095810] _serverNamespace = / _isRedirect = false _pipeName =/var/run/vmware/vpxd-webserver-pipe)

503 Service Unavailable (Failed to connect to endpoint: [class Vmacore::Http::LocalServiceSpec:00000000006F92F0] _serverNamespace = /vsphere-client

503 Service Unavailable (Failed to connect to endpoint: [N7Vmacore4Http20NamedPipeServiceSpecE:0x7f0c6005e4c0] _serverNamespace = / _isRedirect = false _pipeName =/var/run/vmware/vpxd-webserver-pipe)

503 service unavailble fail to connect to end point.

503 Service Unavailable (Failed to connect to endpoint: [N7Vmacore4Http16LocalServiceSpecE:0x7f65e7834610] _serverNamespace = /vsphere-client _isRedirect = false _port = 9090

خوب منم برای این که مشکل حل بشه مجبور شدم چند سایت را نگاه کنم تا مشکل را پیدا کنم و دو راه پیدا کردم.

راه اول حل ارور 503 service unavailable در vSphere Web Client

اولین راه پیشنهاد خود vmware می باشد که در سایتش نوشته شده است.

1- از طریق Telnet یا SSH به مجازی ساز خود متصل شوید.

2- از طریق دستور زیر اطمینان حاصل کنید که سرویس vSphere شما فعال می باشد.

service-control --status --all

3- حال با زدن services.msc در RUN و سپس VMware vSphere Web Client را پیدا کرده و آن را به صورت دستی Restart کرده و سپس دوباره آن را در حالت Automatic قرار دهید.

اگر مشکل حل نشد و یا  VMware vSphere Web Client در services.msc وجود نداشت می توانید از راه دوم استفاده کنید، خود من هم مشکلم با روش دوم حل شده است.

راه دوم حل ارور 503 service unavailable در vSphere Web Client

1- از طریق Telnet یا SSH به مجازی ساز خود متصل شوید.

2- ابتدا دستور زیر را وارد کنید

service-control --stop vsphere-client

حال برای راه اندازی دوباره دستور زیر را وارد کنید.

service-control --start vsphere-client

با این کار سرویس vsphere client یک بار ری بوت می شود. توجه داشته باشید که بسته به سرور یا پی سی شما ممکن است راه اندازی دوباره ماشین شما بین 1 دقیقه تا 20 دقیقه و شاید بیشتر طول بکشه پس بهتر صبر داشته باشید. (برای من تقریبا 3 دقیقه زمان برد)

امیدوارم مشکل سرور شما نیز رفع شده باشد.

منبع:گیک بوی