در این پست میخواهیم آموزش اضافه کردن یک Static Route در ویندوز را به شما یاد بدیم. این کار کاربرد های زیادی دارد که بسته به نیاز خود می تواند مفید باشد.

می توانید برای مشاهده Routing Table از دستور زیر استفاده کنید:

route print

برای اضافه کردن یک خط Route جدید از دستور زیر استفاده می کنیم

route ADD (destination-network) MASK (subnet-mask)  (gateway-ip) (metric_cost)

نکته مهم این است که این دستور پس از هربار خاموش و روشن شدن کامپیوتر از بین می رود، برای جلوگیری از آن جلوی دستور بالا –p می گذاریم تا مانع از پاک شدن Static Route ما شود.

برای پاک کردن Route ها هم به صورت زیر عمل می کنیم:

route delete (destination-network)

مانند شکل زیر: