پروتکل ICMP مخفف کلمات Internet Control Message Protocol می باشد.

این پروتکل در لایه شبکه کار می کند و بوسیله آدرس های IP برای سرویس های مختلفی استفاده می شود. پروتکل ICMP یک پروتکل مدیریت و ارائه دهنده خدمات پیام رسانی برای IP است. خصوصیت بارز مورد استفاده آن در سیستم عامل های متصل به شبکه برای ارسال پیام های خطا می باشد، بعنوان مثال : سرویس مورد درخواست در دسترس نمی باشد و یا اینکه میزبان یا روتر غیرفعال است. این پروتکل به منظور انجام وظایف و کارهای خود متکی بر IP بوده و خود بخشی جدایی ناپذیر از IP می باشد.

بطور کلی می توان گفت وظیفه این پروتکل ارائه گزارش خطا و عیب یابی می باشد و این سیستم گزارش خطا بر روی IP قرار داده می شود.

بسته های ICMP دارای وظایف زیر می باشند :

  • بررسی انواع خطا و ارسال پیام به مبدا بسته در صورت بروز خطا و اعلام انواع خطا
  • سیستم گزارش دهی خطا
  • قرار گرفتن پیام این پروتکل (ICMP) در داخل IP

نکته ای که در اینجا قابل بیان می باشد این است که در واقع این پروتکل در قبال خطای رخ داده هیچ وظیفه ای نداشته ، و فقط پیامی که بیانگر بروز و نوع خطا می باشد را به فرستنده انتقال می دهد. پروتکل ICMP اشکالات و خطاهای موجود را در قالب یک سری پیام گزارش نموده که این پیام خود در بسته IP قرار داده می شود و بوسیله یک مسیریاب یا ماشین به سمت فرستنده برگردانده می شود.