امروز سه شنبه دوم آگوست 2019 است و ادمین های ویندوز در انتظار انتشار آپدیت جدید هستند تا روز خود را به پایان برسانند.

مایکروسافت به همراه آپدیت های امنیتی آگوست 2019 دو توصیه و آپدیت برای 94 آسیب پذیری منتشر کرده است. از میان این آسیب پذیری ها 26 مورد در رده بحرانی (Critical) قرار می گیرند.

در آپدیت این ماه دو به روزرسانی برای آسیب پذیری RDP (پروتکل ریموت دسکتاپ) بحرانی جدید و با قابلیت تبدیل به حفره وجود دارد که بر تمام نسخه های ویندوز تأثیر گذارند و برای دانلود و نصب بدافزار بر روی کامپیوترهای آسیب پذیر از راه دور قابل استفاده اند.

تمام کاربران باید هر چه زودتر این آپدیت ها را نصب کنند تا ویندوز خود را در برابر ریسک های امنیتی مورد محافظت قرار دهند.

برای اطلاعات بیشتر در مورد آپدیت های غیر امنیتی می توانید به این لینک مراجعه فرمایید.

مایکروسافت دو آسیب پذیری بحرانی جدید پروتکل ریموت دسکتاپ را که قابلیت تبدیل به شدن به حفره داشتند و بر تمام نسخه های ویندوز تأثیرگذارند معرفی کرد.

این آسیب پذیری های جدید شباهت زیادی به آسیب پذیری RDP قبلی با نام BlueKeep دارند. شباهت آن ها از این جهت است که هر دو قابلیت تبدیل شدن به حفره را دارند و امکان اجرای کد ریموت راه فراهم می کنند. این آسیب پذیری به مهاجم اجازه می دهد بدافزار را بر روی ماشین های آسیب پذیر نصب کنند و خودشان آن ها را در ماشین های آسیب پذیر دیگر منتشر کنند.

با این کار نوعی از حمله Wannacry انجام می شود که می تواند خودش منتشر شود.

این آسیب پذیری ها نسبت به آسیب پذیری شناسایی شده BlueKeep خطرناک ترند، چون بر تمام نسخه های تحت پشتیبانی و جدید ویندوز از جمله ویندوز 10 و ویندوز سرور تأثیرگزاری دارند.

مایکروسافت به تمام کاربران ویندوز توصیه می کند هر چه زودتر این آسیب پذیری ها را پچ کنند.

این آسیب پذیری ها دارای شناسه CVE-2019-1181 و CVE-2019-1182 هستند.

مایکروسافت علاوه بر آپدیت های امنیت، دو توصیه نیز منتشر کرده است که مشکل کلاینت های LDAP و کنترلرهای دامنه Active Directory و آسیب پذیری حساب های Microsoft Live را برطرف می کنند.

خطرات آسیب پذیری OWA به صورت خودکار توسط مایکروسافت کاهش یافت.

آپدیت های امنیتی دومین سه شنبه آگوست 2019

در ادامه می توانید فهرستی از آسیب پذیری های رفع شده و توصیه های موجود در پچ آگوست 2019 را مشاهده کنید. برای دسترسی به شرح کامل تمام آسیب پذیری ها و سیستم هایی که تحت تأثیر آن ها قرار می گیرند می توانید گزارش کامل را در این لینک مشاهده کنید.

Tag

CVE ID

CVE Title

Severity

Active Directory

ADV190023

Microsoft Guidance for Enabling LDAP Channel Binding and LDAP Signing

Unknown

HTTP/2

CVE-2019-9513

HTTP/2 Server Denial of Service Vulnerability

Important

HTTP/2

CVE-2019-9512

HTTP/2 Server Denial of Service Vulnerability

Important

HTTP/2

CVE-2019-9511

HTTP/2 Server Denial of Service Vulnerability

Important

HTTP/2

CVE-2019-9518

HTTP/2 Server Denial of Service Vulnerability

Important

HTTP/2

CVE-2019-9514

HTTP/2 Server Denial of Service Vulnerability

Important

Microsoft Bluetooth Driver

CVE-2019-9506

Encryption Key Negotiation of Bluetooth Vulnerability

Important

Microsoft Browsers

CVE-2019-1193 Microsoft Browser Memory Corruption Vulnerability

Important

Microsoft Browsers

CVE-2019-1192

Microsoft Browsers Security Feature Bypass Vulnerability

Important

Microsoft Dynamics

CVE-2019-1229 Dynamics On-Premise Elevation of Privilege Vulnerability

Important

Microsoft Edge

CVE-2019-1030 Microsoft Edge Information Disclosure Vulnerability

Important

Microsoft Graphics Component

CVE-2019-1154

Windows Graphics Component Information Disclosure Vulnerability

Important

Microsoft Graphics Component

CVE-2019-1143

Windows Graphics Component Information Disclosure Vulnerability

Important

Microsoft Graphics Component

CVE-2019-1144

Microsoft Graphics Remote Code Execution Vulnerability

Critical

Microsoft Graphics Component

CVE-2019-1152

Microsoft Graphics Remote Code Execution Vulnerability

Critical

Microsoft Graphics Component

CVE-2019-1078

Microsoft Graphics Component Information Disclosure Vulnerability

Important

Microsoft Graphics Component

CVE-2019-1158

Windows Graphics Component Information Disclosure Vulnerability

Important

Microsoft Graphics Component

CVE-2019-1150

Microsoft Graphics Remote Code Execution Vulnerability

Critical

Microsoft Graphics Component

CVE-2019-1151

Microsoft Graphics Remote Code Execution Vulnerability

Important

Microsoft Graphics Component

CVE-2019-1153

Microsoft Graphics Component Information Disclosure Vulnerability

Important

Microsoft Graphics Component

CVE-2019-1145

Microsoft Graphics Remote Code Execution Vulnerability

Critical

Microsoft Graphics Component

CVE-2019-1148

Microsoft Graphics Component Information Disclosure Vulnerability

Important

Microsoft Graphics Component CVE-2019-1149 Microsoft Graphics Remote Code Execution Vulnerability Critical
Microsoft JET Database Engine CVE-2019-1155 Jet Database Engine Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft JET Database Engine CVE-2019-1146 Jet Database Engine Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft JET Database Engine CVE-2019-1147 Jet Database Engine Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft JET Database Engine CVE-2019-1156 Jet Database Engine Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft JET Database Engine CVE-2019-1157 Jet Database Engine Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft Malware Protection Engine CVE-2019-1161 Microsoft Defender Elevation of Privilege Vulnerability Important
Microsoft NTFS CVE-2019-1170 Windows NTFS Elevation of Privilege Vulnerability Important
Microsoft Office CVE-2019-1201 Microsoft Word Remote Code Execution Vulnerability Critical
Microsoft Office CVE-2019-1200 Microsoft Outlook Remote Code Execution Vulnerability Critical
Microsoft Office CVE-2019-1199 Microsoft Outlook Memory Corruption Vulnerability Critical
Microsoft Office CVE-2019-1205 Microsoft Word Remote Code Execution Vulnerability Critical
Microsoft Office CVE-2019-1218 Outlook iOS Spoofing Vulnerability Important
Microsoft Office CVE-2019-1204 Microsoft Outlook Elevation of Privilege Vulnerability Important
Microsoft Office SharePoint CVE-2019-1202 Microsoft SharePoint Information Disclosure Vulnerability Important
Microsoft Office SharePoint CVE-2019-1203 Microsoft Office SharePoint XSS Vulnerability Important
Microsoft Scripting Engine CVE-2019-1133 Scripting Engine Memory Corruption Vulnerability Critical
Microsoft Scripting Engine CVE-2019-1141 Chakra Scripting Engine Memory Corruption Vulnerability Critical
Microsoft Scripting Engine CVE-2019-1131 Chakra Scripting Engine Memory Corruption Vulnerability Critical
Microsoft Scripting Engine CVE-2019-1196 Chakra Scripting Engine Memory Corruption Vulnerability Critical
Microsoft Scripting Engine CVE-2019-1197 Chakra Scripting Engine Memory Corruption Vulnerability Critical
Microsoft Scripting Engine CVE-2019-1140 Chakra Scripting Engine Memory Corruption Vulnerability Critical
Microsoft Scripting Engine CVE-2019-1139 Chakra Scripting Engine Memory Corruption Vulnerability Critical
Microsoft Scripting Engine CVE-2019-1194 Scripting Engine Memory Corruption Vulnerability Moderate
Microsoft Scripting Engine CVE-2019-1195 Chakra Scripting Engine Memory Corruption Vulnerability Moderate
Microsoft Windows CVE-2019-1163 Windows File Signature Security Feature Bypass Vulnerability Important
Microsoft Windows CVE-2019-1162 Windows ALPC Elevation of Privilege Vulnerability Important
Microsoft Windows CVE-2019-1188 LNK Remote Code Execution Vulnerability Critical
Microsoft Windows CVE-2019-1198 Microsoft Windows Elevation of Privilege Vulnerability Important
Microsoft Windows CVE-2019-1177 Windows Elevation of Privilege Vulnerability Important
Microsoft Windows CVE-2019-1186 Windows Elevation of Privilege Vulnerability Important
Microsoft Windows CVE-2019-1168 Microsoft Windows p2pimsvc Elevation of Privilege Vulnerability Important
Microsoft Windows CVE-2019-1176 DirectX Elevation of Privilege Vulnerability Important
Microsoft Windows CVE-2019-1174 Windows Elevation of Privilege Vulnerability Important
Microsoft Windows CVE-2019-1173 Windows Elevation of Privilege Vulnerability Important
Microsoft Windows CVE-2019-1175 Windows Elevation of Privilege Vulnerability Important
Microsoft Windows CVE-2019-1179 Windows Elevation of Privilege Vulnerability Important
Microsoft Windows CVE-2019-1180 Windows Elevation of Privilege Vulnerability Important
Microsoft Windows CVE-2019-1178 Windows Elevation of Privilege Vulnerability Important
Microsoft Windows CVE-2019-1172 Windows Information Disclosure Vulnerability Important
Microsoft Windows CVE-2019-0716 Windows Denial of Service Vulnerability Important
Microsoft XML CVE-2019-1187 XmlLite Runtime Denial of Service Vulnerability Important
Microsoft XML Core Services CVE-2019-1057 MS XML Remote Code Execution Vulnerability Important
Online Services ADV190014 Microsoft Live Accounts Elevation of Privilege Vulnerability Important
Visual Studio CVE-2019-1211 Git for Visual Studio Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows – Linux CVE-2019-1185 Windows Subsystem for Linux Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows DHCP Client CVE-2019-0736 Windows DHCP Client Remote Code Execution Vulnerability Critical
Windows DHCP Server CVE-2019-1213 Windows DHCP Server Remote Code Execution Vulnerability Critical
Windows DHCP Server CVE-2019-1206 Windows DHCP Server Denial of Service Vulnerability Important
Windows DHCP Server CVE-2019-1212 Windows DHCP Server Denial of Service Vulnerability Important
Windows Hyper-V CVE-2019-0718 Windows Hyper-V Denial of Service Vulnerability Important
Windows Hyper-V CVE-2019-0717 Windows Hyper-V Denial of Service Vulnerability Important
Windows Hyper-V CVE-2019-0714 Windows Hyper-V Denial of Service Vulnerability Important
Windows Hyper-V CVE-2019-0715 Windows Hyper-V Denial of Service Vulnerability Important
Windows Hyper-V CVE-2019-0720 Hyper-V Remote Code Execution Vulnerability Critical
Windows Hyper-V CVE-2019-0965 Windows Hyper-V Remote Code Execution Vulnerability Critical
Windows Hyper-V CVE-2019-0723 Windows Hyper-V Denial of Service Vulnerability Important
Windows Kernel CVE-2019-1164 Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Kernel CVE-2019-1169 Win32k Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Kernel CVE-2019-1227 Windows Kernel Information Disclosure Vulnerability Important
Windows Kernel CVE-2019-1159 Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Kernel CVE-2019-1228 Windows Kernel Information Disclosure Vulnerability Important
Windows Kernel CVE-2019-1190 Windows Image Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows RDP CVE-2019-1181 Remote Desktop Services Remote Code Execution Vulnerability Critical
Windows RDP CVE-2019-1225 Remote Desktop Protocol Server Information Disclosure Vulnerability Important
Windows RDP CVE-2019-1226 Remote Desktop Services Remote Code Execution Vulnerability Critical
Windows RDP CVE-2019-1223 Windows Remote Desktop Protocol (RDP) Denial of Service Vulnerability Important
Windows RDP CVE-2019-1224 Remote Desktop Protocol Server Information Disclosure Vulnerability Important
Windows RDP CVE-2019-1182 Remote Desktop Services Remote Code Execution Vulnerability Critical
Windows RDP CVE-2019-1222 Remote Desktop Services Remote Code Execution Vulnerability Critical
Windows Scripting CVE-2019-1183 Windows VBScript Engine Remote Code Execution Vulnerability Critical
Windows Shell CVE-2019-1184 Windows Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows SymCrypt CVE-2019-1171 SymCrypt Information Disclosure Vulnerability Important