ios  های سیسکو مانند هر سیستم عامل دیگری نیاز به update  دارند .

این فرآیند می تواند به دلایل مختلفی انجام شود برای مثال ممکن است شما سخت افزار یا ماژول جدیدی به روتر خود اضافه کنید و بر همین اساس IOS شما هم باید این ماژول را پشتیبانی کند و یا اینکه قابلیت جدیدی از نظر نرم افزاری به IOS ها اضافه شده است که شما با بروز رسانی به IOS جدید می توانید از این قابلیت جدید استفاده کنید و در نهایت اگر Bug ای در IOS های قدیمی وجود داشته است و در IOS جدید برطرف شده است شما می توانید با بروز رسانی به IOS جدید این Bug را برطرف کنید

update کردن IOS

برای update  کردن ios  اول باید ios  مورد نیاز از سایت سیکو در یافت کنیم. و سپس ان را بایک نرم افزار  tftp به flash سیستم انتقال می دهیم با استفاده از دستور  copy به شکل زیر و دادن IP tftp  و اسم فایل

Router#copy tftp: flash:

Address or name of remote host []? XXX.XXX.XXX.XXX

Source filename []? c3560-advipservicesk9-mz.122-46.SE.bin

Destination filename []? c3560-advipservicesk9-mz.122-46.SE.bin

 بعد از انتقال فایل  با دستوز dir   می توانیم فایل  جدیدی که روی Device  مان ریختیم ببینیم

در اخر کافی بادستور زیر ios  بوت سیستم عوض کنیم

Router(config)#boot system flash c3560-advipservicesk9-mz.122-46.SE.bin
Router#write memory 
Router#reload

  و بعد از load  شدن سیستم سیستم با ios  جدید load  می شود.