نرم افزار IDM یا Internet Download Manager یکی از محبوب ترین نرم افزار های دانلود است که کاربران داخل شبکه شما نیز ممکن است از آن استفاده کنند و پهنای باند و ترافیک اینترنت شبکه شما را درگیر کنند، برای جلوگیری از سوء استفاده کارمندان می توانید به سادگی با انجام این آموزش، idm را در میکروتیک مسدود کنید.

مراحل بستن IDM در میکروتیک :

بنا به سیاست های خاص سازمان در برخی مواقع لازم است استفاده از این نرم افزار را در ساعات اداری غیرفعال کنیم. با فرض ساعات اداری بین ۸ صبح تا ۱۷ عصر دستورات زیر را در ترمینال میکروتیک وارد کنید:

/ip firewall layer7-protocol
add name=IDM-Down regexp=”get /.*(user-agent: mozilla/4.0|range: bytes=)”

در ابتدا با دستور فوق در لایه هفتم ترافیک این نرم افزار را شناسایی می کنیم. سپس با استفاده از دستور زیر ترافیک عبوری این نرم افزار را Drop می کنیم:

/ip firewall filter

add action=drop chain=forward comment=”IDM Block” connection-limit=2,32 layer7-protocol=IDM-Down time=8h-17h,sun,mon,tue,wed,thu,fri,sat

با اجرای این دستورات، در روز و ساعات مشخص شده، از دسترسی IDM به شبکه جلوگیری می شود و به این ترتیب توانستیم این نرم افزار را در فایروال میکروتیک ببندیم.