شرکت Comptia  که در زمینه آموزش شبکه فعالیت و در عرضه محصولات آموزشی فعالیت می کند ،با شرکت در دوره+Network با مفهوم شبکه بهتر آشنا خواهید شد .

این دوره دارای 16 سرفصل می باشد که با تئوری شبکه و متدهای ارتباط شبکه ای شروع می شود و با عیب یابی شبکه پایان می یابد .

دیاگرام کامل سرفصل های این مجموعه را در ادامه برای شما تهیه کرده ایم .