مدرک CCNP Security یکی از معتبر ترین مدارک امنیتی شرکت سیسکو می باشد. CCNP Security به افراد امکان نصب و مدیریت و طراحی تجهیزات امنیتی شرکت سیسکو را می دهد

و افراد در دوره CCNP Security با جزئیات و نحوه پیکر بندی سخت افزاری امنیتی سیسکو آشنا شده و نیز ایجاد امنیت بر روی روتر و سوئیچ و پیاده سازی سیستم های یکپارچه احراز هویت و پیکر بندی فایروال سیسکو را در این مجموعه کتاب CCNP Security را فرا می گیرند. این ورک بوک محصول شرکت IP Specialist و  شامل CCNP Security: SENSS,SIMOS,SISAS,SITCS می باشد.

Cisco Certified Network Professional Security (CCNP Security) certification program is aligned specifically to the job role of the Cisco Network Security Engineer responsible for Security in Routers, Switches, Networking devices and appliances, as well as choosing, deploying, supporting and troubleshooting Firewalls, V-PNs, and IDS/IPS solutions for their networking environments.

The Implementing Cisco Secure Mobility Solutions (SIMOS) (300-209) exam assesses a network security engineer on the range of Virtual Private Network (VP-N) solutions that Cisco has available on the Cisco ASA firewall and Cisco IOS software platforms. This exam lasts 90 minutes and consists of 65-75 questions and assesses the candidate’s knowledge about implementing highly secure remote communications with V-PN technologies like remote access SSL VP=N and site-to-site V-PN. Candidates can take Implementing Cisco Security Mobility course to prepare for this exam.

 

دانلود کتاب