امروز یک سری کامند جالب از عیب یابی سیسکو براتون آماده کردیم که در عیب یابی شبکه های کوچک و بزرگ بسیار کاربردی خواهند بود .