اينترنت در عرصه پخش صوت ( صدا ) و تصوير، نيز تحولات چشمگيری را بوجود آورده است . استفاده از راديوهای اينترنتی، مهمترين تحول در زمينه استفاده از راديو از سال 1920 است . راديوهای اينترنتی از اواخر سال 1990 مورد توجه جدی قرار گرفته اند. با استفاده از راديوهای اينترنتی می توان از هر محل و توسط صرفا" يک دستگاه کامپيوتر به اطلاعات منتشر شده ، دستيابی پيدا کرد.
استفاده از راديو به منظور نشر اطلاعات ، از اوايل سال 1920 مطرح گرديد. در سال 1954 همزمان با ابداع تراتزيستور ، استفاده از راديو بشدت رشد و متداول گرديد.

راديوهای اينترنتی در اواخر قرن بيستم و اوايل قرن بيست و يکم مطرح و با توجه به زيرساخت اينترنت بسرعت با استقبال مواجه گرديدند. برای دستيابی به راديوهای اينترنتی به يکدستگاه کامپيوتر شخصی و اينترنت نياز است . دستيابی به اينترنت بصورت بدون کابل ، امکان استفاده از راديوهای اينترنتی را در اتومبيل ، PDA و تلفن های سلولی فراهم کرده است . نسل جديد دستگاههای بدون کابل ، دارای قابليت های گسترده ای به منظور دستيابی به راديوهای اينترنتی خواهند بود.

مزايای راديوهای اينترنتی
ايستگاههای راديوئی سنتی ، دارای دو محدوديت عمده در رابطه با نشر اطلاعات می باشند :

قدرت ايستگاه فرستنده ( معمولا" يکصد miles)

امواج راديوئی قابل دسترس ( صدها ايستگاه محلی ممکن است وجود داشته باشد )

راديوهای اينترنتی دارای محدوديت جغرافيائی نمی باشند. بنابراين انتشار اطلاعات توسط يک راديوی اينترنتی در شرق ، قابل شنيدن در غرب خواهد بود. پتانسيل راديوهای اينترنتی بسيار گسترده است . راديوهای اينترنتی در مقايسه با راديوهای سنتی که صرفا" از صوت برای پخش اطلاعات استفاده می نمايند ، امکان استفاده از تصاوير ، گرافيک ، متن ، لينک های مربوطه و ارتباط متقابل با شنونده را نيز ارائه می دهند. با توجه به ماهيت عملکرد راديوهای اينترنتی استفاده از آنان در موارد متعددی توصيه می گردد. مثلا" در يک سيستم آموزشی و يا آموزش های مبتنی بر وب ، استفاده از راديوهای اينترنتی به منظور نشر اطلاعات بسيار حائز اهميت است . راديوهای اينترنتی از طيف گسترده ای از امواج برای نشر اطلاعات خصوصا" در رابطه با موزيک استفاده می نمايند.

ايجاد يک ايستگاه راديو اينترنتی
به منظور ايجاد يک ايستگاه راديوئی اينترنتی به امکانات زير نياز خواهد بود :

 1. کامپيوتر اختصاصی بهمراه نرم افزار های encoder
 2. Equalizer ، Compressor
 3. ميکروفن
 4. نرم افزار های مربوط به تکثير يک Track موزيک از يک CD به هارد ديسک کامپيوتر
 5. CD player
 6. نرم افزارهای ويرايش و ضبط صدا
 7. Mixer های صوتی
 8. کارت صدا
 9. سرويس دهنده Streaming media

برای نشر اطلاعات از طريق راديوهای اينترنتی مراحل زير دنبال می گردد:

 1. اطلاعات صوتی فشرده شده ، برای سرويس دهنده ارسال می گردند. سرويس دهنده می بايست دارای يک پهنای باند بالا با اينترنت باشد .
 2. اطلاعات صوتی از طريق يک کارت صدا به کامپيوتر مورد نظر وارد می گردند.
 3. يستم فوق ، اطلاعات صوتی دريافتی را به فرمت Streaming تبديل می نمايد. اطلاعا ت صوتی دريافتی، نمونه سازی و پس از قشرده سازی آماده ارسال بر روی اينترنت خواهند شد.
 4. سرويس دهنده اقدام به ارسال اطلاعات صوتی بر روی اينترنت کرده و کامپيوترهای شنونده که دارای نرم افزارهای Player و يا Plug-in می باشند ، قادر به شنيدن خواهند بود . نرم افزارهای فوق ، اطلاعا ت صوتی stream دريافت شده از سرويس دهنده را به صوتی که قابل شنيدن توسط شنونده باشند ، تبديل می نمايند.

از دو روش متفاوت برای عرضه صوت بر روی اينترنت استفاده می شود : Download و Streaming media . در روش download ، يک فايل صوتی بر روی کامپيوتر کاربر ذخيره می گردد. فرمت های فشرده نظير mp3 ، متداولترين فرمت فايل های صوتی برای Download کردن می باشند. ( ارسال هر نوع فايل صوتی توسط وب سايت ها و يا سايت های Ftp امکان پذير است ). در روش Streaming ، فايل صوتی ذخيره نمی گردد بلکه صرفا" پجش خواهد شد. انتشار اطلاعات بکمک روش فوق بصورت پيوسته و با بهره گيری از سه نرم افزار انجام می گيرد : Encode و Server و Player . نرم افزار encoder اطلاعات صوتی را به فرمت streaming تبديل می نمايد. سرويس دهنده ،اطلاعات تبديل شده را قابل دسترس بر روس اينترنت نموده و نرم افزار player ، مسدول بازيابی اطلاعات است . در پحش مستقيم ، نرم افزارهای encoder و Streamer بصورت همزمان فعاليت می نمايند. اطلاعات صوتی از طريق کارت صدا به سيستم مربوطه تغذيه و پس از Encode نمودن آنها توسط نرم افزار مربوطه بر روی سرويس دهنده streaming قرار خواهند گرفت . باتوجه به حجم بالای عمليات محاسباتی ، سرويس دهنده Streaming می بايست يک سرويس دهنده قدرتمند و اختصاصی باشد.