با استفاده از nmap می توانیم چندین هدف رو در یک زمان اسکن کنیم برای اینکار بین هر میزبان از فاصله استفاده میکنیم :

اسکن چندین هدف در nmap

 

root@era:~# nmap 192.168.2.1 192.168.2.10 85.123.54.89

اسکن یک رنج از آدرس آی پی

برای اسکن یک رنج از آدرس های آی پی از دستورات زیر استفاده میکنیم :

root@era:~# nmap 192.168.2.0/24

دستور بالا یک سابنت را به طور کامل اسکن می کند

همچنین از دستور زیر هم می توانید استفاده کنید :

root@era:~# nmap 192.168.2.1-100

با استفاده از دستور بالا محدوده ۱۹۲٫۱۶۸٫۲٫۱ تا ۱۹۲٫۱۶۸٫۲٫۱۰۰ اسکن می شود

اسکن میزبان ها از طریق فایل

اگر فایلی دارید که شامل آدرس آی پی هایی است می توانید فایل را به nmap بدهید و اسکن را برای شما آغاز کند توجه داشته باشید که باید آدرس هر میزبان در یک خط جدا باشد به همین منظور از دستور زیر استفاده میکنیم:

root@era:~# nmap -iL /jahanpardazan/ip.txt

بدست آوردن سیستم عامل یک میزبان

با استفاده از انمپ میتوانیم سیستم عامل یک میزبان را بدست بیاوریم به همین منظور از دستور زیر استفاده میکنیم :

root@era:~# nmap -O 192.168.2.10

سوییچ O باعث میشود تا سیستم عامل هدف را بدست بیاوریم

بدست آوردن لیست میزبان های فعال در شبکه

با استفاده از دستور زیر لیست سیستم هایی که در شبکه ما وجود دارد و up هست را نمایش میدهد:

root@era:~# nmap -sn 192.168.2.0/24